Projectwise

Dokumentet er en guide til forståelse og anvendelse af Banedanmarks ProjectWise.

Her kan man bl.a. finde oplysninger om struktur, hvordan man oprettes som bruger, tilladelsesniveauer, og lidt om hvilke værktøjer ProjectWise giver mulighed for.

Filnavn Download
Brugervejledning_BDK_ProjectWise