Eksempel på afvigerapport

· Afvigerapporter er et essentielt redskab mellem entreprenør, rådgiver og Banedanmark til at kontrollere, om det udførte er placeret korrekt i forhold til det projekterede. 

· Afvigerapporter har stor præcision, giver mulighed for sortering, og dermed fuldt overblik over evt. afvigelser. 

· Du kan downloade eksempelfilen i excel format.