BIM-strategi for anlægsbranchen

  • Hvordan ser branchen på ambitionsniveauet og måden at gribe samarbejdet an på?
  • Hvordan kan branchen bidrage til at definere BIM standarder for branchen?
  • Hvilke konkrete tiltag udløser dette ambitionsniveau hos jer som leverandører?
  • Skal de fremtidige møder deles i fælles møder med Vejdirektoratet og særlige Banedanmarks møder?
  • Hvilke interval og temaer skal håndteres ved møderne?


Invitation til dialogmøde

Filnavn Download
Dialogmoede_invitation_20180508_KBH
Dialogmoede_Invitation_20180516_FA
Dialogmoede_Pointer_20180508_KBH
Dialogmoede_Pointer_20180516_FA
Dialogmoede_Praesentation_20180508_KBH
Dialogmoede_Praesentation_20180516_FA