Invitation til dialogmøde

Vi holder dialogmøder om CAD 9. og 10. oktober

Under betegnelsen BIM Infra.dk har to af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området. Der arbejdes efter principperne i den digitale samarbejdsform BIM, som står for ”Building Information Modelling”

 

Der inviteres til åbne dialogmøder, hvor deltagerne kan bidrage til en konstruktiv dialog om BIM og brug af intelligente 3D modeller i forskellige sammenhæng.

  

Møderne afholdes både i København og Skanderborg som gå-hjem møder af 2 timers varighed. Emnerne tager afsæt i dagligdagens brug af 3D og hvordan det kan bidrage til optimering af processerne under projektering, ved udførelse og aflevering. Målgruppen for møderne er projektledere, projekteringsledere, fageksperter og BIM/CAD ansvarlige, som bliver påvirket og involveret i brug af 3D modeller i dagligdagen. 

 

De kommende møder bliver afholdt:

  • 9. oktober 2018 kl. 15-17 Amerika plads 15, 2100 København
  • 10. oktober 2018 kl. 14-16 på Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg