Registrering af vedligehold

Når vi har indgået en samarbejdsaftale om vedligeholdelsesopgaver, opretter Banedanmark adgang i Leverandørportalen for jer på de vedligeholdelsesordrer, som er beskrevet i kontrakten, så I selv kan registrere jeres arbejde.

For at kunne registrere vedligehold og ydelser skal du have firma-bruger adgang.

Teknisk tilbagemelding: som leverandør registrerer du jeres udførte arbejde på ordrerne. Banedanmark opretter fejlordrer, tilstandsordrer og tilstandsmeddelelser, som jeres virksomhed efterfølgende kan registrere på. Vi kan således se jeres accept eller afvisning af arbejdet, samt hvor langt opgaven er nået.

Kontrakt og Indkøbsordre
Så snart kontrakten er indgået, sender Banedanmark en indkøbsordre til din virksomhed. Som firma-bruger gennemfører du økonomisk tilbagemelding ved at registrere fremdriften for arbejdet på baggrund af bestillingsdata på indkøbsordren. Husk at serviceregistreringen skal referere til indkøbsordrenummer og positionsnummer.

Afregning og godkendelser
Det er vigtigt, at registreringerne er lavet inden den sidste hverdag i en måned, så vi kan sikre hurtig og korrekt afregning.

Hvis jeres virksomhed er tilmeldt automatisk afregning, så vil afregningsbilaget for det udførte arbejde automatisk blive sendt, så snart vi har en godkendt registrering. Er jeres virksomhed ikke tilmeldt automatisk afregning, så skal I sende os en faktura. Fakturaen skal indeholde en reference til serviceregistreringen og indkøbsordrenummer.

Brugervejledning til registrering af vedligeholdelse

Filnavn Download
Registrering - Fejlordre v2 0
Registrering - Normordre v2 0
Registrering - Tilstandsmeddelelse v2 0
Registrering - Tilstandsordre v2 0