Bestilling af midlertidige hastighedsnedsættelser for Fjernbanen

Ved visse infrastrukturarbejder kræves det, at hastigheden på toget nedsættes. Det kræver, at der bestilles en midlertidig hastighedsnedsættelse. På strækninger med faste ATC-anlæg, skal der endvidere udarbejdes en La-baliseplan.

Her finder du blanketter og vejledninger til bestilling af midlertidige hastighedsnedsættelser og til bestilling af La-baliseplan på Banedanmarks strækninger.

Retningslinjer for bestilling af midlertidig hastighedsnedsættelse for Fjern banen

Midlertidige hastighedsnedsættelser skal bestilles på Bestillingsblanket til hastighedsnedsættelser. Dette gælder både hastighedsnedsættelser, der skal optages i LA og ved udsendelse af "Rettelse til LA".

Blanketten udfyldes med TIB strækning. 

I gyldighedsperiode skrives dato og klokkeslæt for hastighedsnedsættelsens start og ophør.
Spor udfyldes med højre spor eller angivelse af hovedspor fra station til station.

For optagelse i LA sendes blanketten til indmeldla@bane.dk.

For udsendelse af "Rettelse til LA" sendes blanketten til tlp@bane.dk

Bestilling af La-baliseplan

Retningslinjer for bestilling af La-baliseplan

La-baliseplan i forbindelse med midlertidige hastighedsnedsættelser skal bestilles på den tilhørende bestillingsblanket.

Den udfyldte blanket til bestilling af La-baliseplan sendes til atcla@bane.dk.

Bestillingsfrister

For bestilling af hastighedsnedsættelser og LA-balise gælder følgende:

Bestillingsfrist Godkendelsesfrist
Hastigheds-nedsættelser 26 uger før ikrafttrædelse 17 uger før ikrafttrædelse
LA-balise 26 uger før ikrafttrædelse 17 uger før ikrafttrædelse