Erstatning


Her på siden kan du som borger og virksomhed indsende erstatningskrav mod Banedanmark.

Først udfylder du skemaet og sender det til os. Derefter kontakter vi dig for at få den dokumentation, vi har brug for, når vi skal behandle din sag. (F.eks. billeder, attester, rapporter, kvitteringer.) Du vil i første omgang høre fra os inden for ca. 3 dage.

Erstatningsformular

Banedanmarks behandling af persondata

Her kan du læse om, hvordan Banedanmark behandler dine personoplysninger, når du søger erstatning. Banedanmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med behandlingen af dit erstatningskrav.

Banedanmarks kontaktoplysninger:

Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, banedanmark@bane.dk, Tlf. 8234 0000.

Banedanmarks databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på tlf. 2135 5411 eller DPO@trm.dk.

Behandling af persondata:

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at behandle dit erstatningskrav. Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, c) og 9, stk. 1, b) samt Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven. Vi registrerer følgende oplysninger: Navn og kontaktoplysninger, adresse, cpr.nr., helbredsoplysninger og fotos. Banedanmark videregiver dine personoplysninger til følgende: Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES), sundhedsbehandler, kommune, advokater mv. Banedanmark behandler personoplysninger, som kommer fra dig selv eller fra Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES). Banedanmark opbevarer dine persondata 5 år efter færdiggørelsen af din sag.

Dine rettigheder:

Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dig, og du har ret til, at urigtige oplysninger bliver berigtiget (rettet). Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, kan du kontakte Banedanmark på erstatningssager@bane.dk. Hvis du er utilfreds med Banedanmarks behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk.

Dit samtykke til at indhente og videregive dine personoplysninger

Vi beder om dit samtykke til at indhente og videregive dine personoplysninger i forbindelse med din erstatningssag. Det drejer sig om følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, e-mailadresse, fotos, helbredsoplysninger og lønoplysninger

Personoplysningerne indhentes fra:

Din bopælskommune, din læge, øvrige sundhedsbehandlere, ankestyrelsen, dit forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Banedanmarks partsrepræsentanter.

Formålet med at indhente og videregive dine persondata er Banedanmarks behandling af din erstatningssag.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket kan gøres ved at kontakte Banedanmark på erstatningssager@bane.dk.

Banedanmark gør i øvrigt opmærksom på, at grundet journaliserings- og arkiveringspligt for offentlige myndigheder, så vil persondata, som allerede er indhentet ikke blive slettet, selvom samtykket trækkes tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Du kan læse om dine rettigheder og om, hvordan Banedanmark som dataansvarlig behandler dine personoplysninger i forbindelse med din erstatningssag under ovenstående punkt: Banedanmarks behandling af dine persondata.