SR

SR (Sikkerhedsreglement af 1975) gælder for alle, der kører på eller i anden form kommer i kontakt med Banedanmarks jernbanenet.