Nyt signalsystem Holstebro/Herning-Skjern-Esbjerg

Fra midten af maj til midten af juni 2023 tog Banedanmark et nyt, digitalt signalsystem i brug i det vestlige Jylland.

I perioden fra midten af maj til midten af juni 2023 tog Banedanmark et nyt, digitalt signalsystem i brug på jernbanen mellem Holstebro/Herning-Skjern-Esbjerg. Formålet er flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.


De gamle analoge signaler langs jernbanen mellem Holstebro/Herning-Skjern-Esbjerg blev i foråret 2023 erstattet af et nyt digitalt signalsystem.

Udskiftningen var nødvendig, fordi de gamle analoge signaler var udtjente og årsag til mange fejl. Det nye signalsystem vil på sigt give færre signalfejl, flere tog til tiden og bedre trafikinformation.
 

Når det nye signalsystem er taget i brug

Når et nyt digitalt signalsystem tages i brug, så vil der forventeligt altid være en indkøringsperiode med nogle børnesygdomme. I denne indkøringsperiode har Banedanmark sammen med leverandøren ekstra mandskab på arbejde, som kan følge op på og løse eventuelle fejl, så passagererne på strækningen kan komme til at opleve de fordele, der er ved et nyt signalsystem.