Nyt signalsystem mellem Langå og Struer

Banedanmark tager i løbet af foråret 2021 det nye signalsystem i brug på strækningerne Langå-Struer-Holstebro. Vi tager det nye signalsystem i brug - etape for etape - i perioden medio januar - primo april.

I forbindelse med udrulningen af signalsystemet udskifter vi blandt andet bomanlæggene ved jernbaneoverkørslerne og installerer det sidste udstyr i sporene. De forberedende arbejder er udført uden at påvirke togtrafikken og lokalområdet nævneværdigt, og der bliver varslet pr. brev til de nærmeste naboer.

De sidste tilpasninger, udskiftninger i bomanlæg og test kommer til at påvirke på strækningen i fem etaper, som finder sted fra midten af januar til starten af april 2021. I denne periode spærrer vi overkørsler i et nøje planlagt mønster, hvor vejtrafikken omdirigeres. Når vi tester og tager det nye signalsystem i brug vil der i enkelte weekender ikke køre tog.

De berørte togstrækninger

Her får du overblikket over weekenderne med ændringer i togtrafikken.

Spærrede overkørsler i forbindelse med projektet

Første etape Hvidbjerg - Struer (22. januar - 25. januar)

  • Havne Allé i Struer spærres midlertidig i perioden fredag aften kl. 20:00 til mandag morgen kl. 06:00  - Se omkørselsrute

Bemærk, at der i samme weekend ikke kører tog mellem Struer og Thisted. Der indsættes togbusser. Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk.

Siden opdateres løbende med kommende spærringer, når vi kommer tættere på.

Strækninger med nyt signalsystem

1) (Hvidbjerg) - Struer Station - nyt signalsystem fra den 25. januar
2) Hjerm (retning Holstebro) - Vinderup - nyt signalsystem fra den 15. februar

3) Vinderup -Højslev  - nyt signalsystem fra den 1. marts

4) Højslev - Viborg - nyt signalsystem fra den 15. marts

5) Viborg - Langå - nyt signalsystem fra den 29. marts

Trafikale ændringer

Mens vi udruller det nye signalsystem skal du som trafikant eller togpassager forberede dig på kortvarige trafikale ændringer med eksempelvis omkørselsruter eller togbusser. Som nabo til en overkørsel kan du også opleve, at vi arbejder i sporet også i aften- og nattetimerne. Arbejdet er dog tilrettelagt, så bilister, cyklister og gående får så lille en omvej som muligt. 

Naboer, trafikanter og togpassagerer opfordres til at holde sig opdateret her på hjemmesiden, hvor man kan se, hvornår de forskellige overkørsler bliver spærret, og på www.rejseplanen.dk.
 

Om det nye signalsystem

Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at etablere fjernbanens nye signalsystem, ERTMS, på de første strækninger. ERTMS skal erstatte jernbanens gamle signalanlæg, der giver forsinkelser for togtrafikken. ERTMS er et moderne it-baseret signalsystem, hvor der ikke er signaler langs sporene, men alene på skærmen i lokomotivførerens førerrum. ERTMS er et fælleseuropæisk standardsystem for jernbaner. Det giver mulighed for at køre grænseoverskridende trafik, og vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om I Europa. En totaludskiftning af jernbanens gamle signalsystemer til et moderne signalsystem betyder færre forsinkelser, som skyldes signalfejl og dermed flere tog til tiden. Derudover giver det mulighed for at køre flere tog og med højere hastighed på visse strækninger. Desuden betyder udskiftningen, at der er et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen.
 

Nyheder