Natarbejde i Aalborg

Banedanmark fjerner skiltefundamenter i Aalborg. Arbejdet finder sted om natten. Opstart er den 25. november.

I forbindelse med forberedelserne til det nye signalsystem arbejder vi i natteperioderne fra mandag den 25. november til fredag den 29. november samt fra søndag den 1. december til tirsdag den 3. december 2019.

Hvad skal vi lave?

Vi skal fjerne skiltefundamenter langs jernbanesporene på en 3,5 km lang strækning igennem Aalborg.

Hvor arbejder vi?

Vi arbejder på jernbanestrækningen som løber fra Over Kæret via Aalborg Station til Vestre Havnepromenade.

Om arbejdet

Naboer til banen vil opleve, at vi arbejder i og omkring sporet. Arbejdet bliver blandt andet udført ved hjælp af en skinnekørende gravemaskine. Materialer i jorden fjernes med gravemaskine og graveskovl. Hvis der ligger kabler i jorden, suges materialerne væk med en såkaldt sugekasse, der er monteret på en gravemaskine. Efterfølgende kobles en vibrator til fundamentet, der sætter vibrationer ud i fundamentet, som så trækkes op af jorden.

Arbejdet er lagt om natten af hensyn til togtrafikken på strækningen. Vi arbejder mellem klokken 20:00 og 06:00 alle nætter i ovennævnte perioder.

Vi forventer, at arbejdet vil medføre visse støjgener. Støjen vil dog flytte sig, som arbejdet skrider frem.

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på signalprogrammet@bane.dk.  

Signalprogrammet

Banedanmark er i gang med at skifte alle de gamle og forældede signalanlæg i Danmark med et nyt IT-baseret signalsystem kaldet ERTMS. Det vil give færre forsinkede tog og mulighed for, at togene kan køre hurtigere og oftere. 

For at gøre banen klar til det nye signalsystem, skal vi blandt andet installere nyt teknisk udstyr og opgradere og udskifte dele af det eksisterende udstyr som f.eks. sporskiftedrev, skilte, kabelrender og kabler. Det er det, vi lige nu er i gang med i og omkring Aalborg Station.

Du kan læse mere om Signalprogrammet på Banedanmarks hjemmeside.

Følg Banedanmark på Facebook.