Med den politiske aftale om ”En moderne jernbane – Udmøntning af Togfonden DK” fra 2014 blev undersøgelse af hastighedsopgradering af en række regionale baner fordelt over hele Danmark igangsat. Undersøgelsen dækker samlet strækninger på i alt ca. 500 km jernbane. Disse er vist på nedenstående kort.
Str├Žkninger
Dette beslutningsgrundlag er kulminationen på en række undersøgelser af opgradering af de regionale baner, der startede med den i 2012 offentliggjorte forundersøgelse ”Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet” og fortsatte med opdateringen i 2015 kaldet ”Hastighedsopgraderinger af regionalbaner – screeningsrapport”.
Der er modsat tidligere undersøgelser taget udgangspunkt i hastighedsopgraderinger inden for de nuværende baners trace, og derfor ikke er medtaget løsninger, hvor der skal etableres et nyt krydsningsspor eller en ny krydsningsstation. Modsat tidligere undersøgelser er der desuden ikke medtaget hastighedsopgraderinger, der er baseret på nedlukning af eksisterende stationer

Den forudsatte maksimale strækningshastighed efter hastighedsopgradering varierer afhængig af strækning mellem 110 km/t og 160 km/t. De forskellige strækninger varierer ligeledes meget, når det kommer til længde, rejsetidsgevinst, anlægsoverslag og det grundlæggende fornyelsesbehov, der er afgørende for, at en hastighedsopgradering kan blive gennemført. De forskellige strækninger er nærmere beskrevet i beslutningsgrundlaget der kan findes via linket til højre.