Gødstrup Station

Den nye Gødstrup Station åbner i løbet af foråret 2021. Stationen skal blandt andet betjene de knap 4000 medarbejdere samt patienter på det kommende supersygehus i Gødstrup (DNV-Gødstrup), som bliver opført i nærheden.

Gødstrup Station ligger 6 km nordvest for Herning Station og bliver et standsningssted på strækningen mellem Herning og Holstebro. Perronen, som er 150 meter lang og 4,5 meter bred, er etableret på den sydvestlige side af den enkeltsporede jernbane.

Stationsforplads

Herning Kommune etablerer en forplads med cykel- og bilparkering samt bus- og taxiholdeplads. I tillæg etableres der en kiss-and-ride zone med mulighed for af- og påstigning.


Togtrafik

Alle passagertog i begge køreretninger forventes at standse på stationen. Vi forventer to stop i timen hver vej i myldretiden og én gang i timen i dag- og aftentimerne.

Kontakt

Du kan kontakte projektet på banedanmark@bane.dk.