Strøm på banen fra Roskilde til Kalundborg

I de kommende år elektrificerer Banedanmark den 79 km lange banestrækning mellem Roskilde og Kalundborg. Vi begynder med strækningen mellem Roskilde og Holbæk, som vi forventer er klar til togdrift med el-tog i 2022. Derudover udstyrer vi i de kommende år hele strækningen med jernbanens nye signalsystem ERTMS. 

Elektrificeringen er til gavn for miljøet, fordi eltog udleder langt mindre CO2 end dieseldrevne tog, støjer mindre og giver et bedre miljø ved stationerne og langs banen. Derudover giver eltogene mulighed for at køre med højere hastighed. Det samme gør jernbanens nye signalsystem.

Senere tager vi fat på elektrificeringen af strækningen mellem Holbæk og Kalundborg, som vi forventer står klar i 2027. 


Det laver vi i de kommende år:

  • Vi forbereder elektrificeringen mellem Roskilde og Holbæk. Vi vil i de kommende år erstatte to broer med nye, forstærke en bro og rive en bro ned. Derudover sænker vi sporet flere steder. Vi arbejder på broerne og sænker sporet for at få plads til det nye kørestrømsanlæg.
  • Derefter følger selve elektrificeringen med kørestrømsanlæg, master og køreledninger. Vi begynder på strækningen mellem Roskilde og Holbæk og forventer, at strækningen er parat til togdrift med eltog i 2022.
  • Fra 2023-26 installerer vi det nye signalsystem ERTMS på hele strækningen
  • Derefter følger elektrificeringen af Holbæk-Kalundborg. Også her indleder vi med at arbejde på broerne og at sænke sporet for at få plads til kørestrømsanlægget.  Vi forventer at det nye anlæg står klar til togdrift med eltog i 2027.

Find mere information