Nr. Alslev Station Visualisering

År: 2021

I forbindelse med anlægget af banen fra Ringsted til Femern bygger Banedanmark Nr. Alslev Station om. 

Hele stationen flytter lidt sydpå og får en gangbro med elevatorer. Den nuværende gangtunnel bliver bevaret, så der er flere muligheder for at komme på tværs af banen. Desuden kommer der blandt andet nye læskure og støjskærme på begge sider af banen. 

Visualiseringerne er stilbilleder, der viser placeringerne af de nye bane elementer. Billederne er hold i en semi-realistisk stil, giver en klar forståelse af hvordan station vil se ud i fremtiden. 

Nr Alslev B

Nr Alslev A

Nr Alslev C

Nr Alslev D