Dokumenter

Nedenfor kan du læse alle dokumenter i projektet indtil nu. De mange dokumenter er samlet i en række hoveddokumenter som vises i under punkterne i højre side.

Fagnotater VVM

Filnavn Download
Billund_Affald og ressourcer
Billund_Anlægsbeskrivelse
Billund_Arealforhold
Billund_Befolkning og sundhed
Billund_Emissioner
Billund_Grundvand og drikkevand
Billund_Jord og jordforurening
Billund_Klimatilpasning
Billund_Kulturhistoriske og rekreative interesser
Billund_Natur og overfladevand
Billund_Planforhold
Billund_Støj og vibrationer
Billund_Trafikale forhold
Billund_Visuelle forhold
Samfundsøkonomi Billund Fagnotat
Trafikal analyse Billund, fagnotat

Bilag VVM

Filnavn Download
Bilag 2 - Skov
Bilag 3 - Flagermus
Bilag 4 - Øvrige bilag IV-arter
Bilag 5 - Målsatte vandløb
Bilag_Anlægsbeskrivelse nedgravet station
Bilag_Arealforhold -Gadbjerg
Bilag_Arealforhold -Nord
Bilag_Arealforhold -Øst
Bilag_Arealforhold -Syd
Bilag_Arealforhold -Vest
Bilag_Visuelle forhold - Visualiseringer
Bilag 2 - Friluftsliv
Bilag 1 - Kulturarv
Bilag 1 - Beskyttet natur

dokumenter fra den Supplerende VVM-høring

Filnavn Download
Anlægsbeskrivelse Ny Bane til Billund-supplerende VVM
Billund_Ændrede gradienter
Billund_Bilag Terrænregulering og udsætning
Billund_Justering af Nordlig Jellingløsning
Billund_Nye krydsninger
Billund_Terrænregulering og udsætning af jord
Billund_Vejbroer til særtransporter

præsentationer og referater fra Borgermøder

Filnavn Download
BILLUND
Borgermødereferat Billund_29 januar 2018
Borgermødereferat Jelling_30 januar 2018
JELLING

dokumenter fra idéfasehøringen

Filnavn Download
Idefasehøringsmateriale for Billund Lufthavn - revideret
Idéfasehøringsnotat for Ny bane til Billund
Samlede høringssvar for Ny bane til Billund