VVM-høring

Hele materialet til VVM-høringen er nu offentliggjort

Her kan du læse alle de dokumenter som beslutningsgrundlaget bygger på. De vigtigste dokumenter har deres eget punkt i højre side.

Fagnotater

Filnavn Download
Billund_Affald og ressourcer
Billund_Anlægsbeskrivelse
Billund_Arealforhold
Billund_Befolkning og sundhed
Billund_Emissioner
Billund_Grundvand og drikkevand
Billund_Jord og jordforurening
Billund_Klimatilpasning
Billund_Kulturhistoriske og rekreative interesser
Billund_Natur og overfladevand
Billund_Planforhold
Billund_Støj og vibrationer
Billund_Trafikale forhold
Billund_Visuelle forhold
Samfundsøkonomi Billund Fagnotat
Trafikal analyse Billund, fagnotat

Bilag

Filnavn Download
Bilag 2 - Skov
Bilag 3 - Flagermus
Bilag 4 - Øvrige bilag IV-arter
Bilag 5 - Målsatte vandløb
Bilag_Anlægsbeskrivelse nedgravet station
Bilag_Arealforhold -Gadbjerg
Bilag_Arealforhold -Nord
Bilag_Arealforhold -Øst
Bilag_Arealforhold -Syd
Bilag_Arealforhold -Vest
Bilag_Visuelle forhold - Visualiseringer
Bilag 2 - Friluftsliv
Bilag 1 - Kulturarv
Bilag 1 - Beskyttet natur