Støjgener og information om kørsler

Naboer til banen kan blive generet af støj og lys om natten fra arbejdstogene. Slibemærker i skinner efter vedligeholdelsesarbejde kan betyde, at der efterfølgende kan forekomme en lille periode, hvor skinnen afgiver en anderledes lidt syngende lyd. Lyden vil ophører når slibemærkerne er kørt væk.

Vedligeholdelsesarbejdet bliver  annonceret på Banedanmarks hjemmeside, samt i  pressemeddelelser, der sendes til aviser, radio og tv-stationer, så beboere tæt på arbejdet har mulighed for at være underrettet inden arbejdets start.


Informationer kan også finds på siden om aktuelle kørsler 

Hastigheden for arbejdsprocessen varierer efter hvilken type vedligeholdelse der udføres:
- Strækningssliberen: 700-1500 m/timen
- Skinnefræseren: 300-700 m/timen
- Skinnehøvl: 400 m/timen
- Sporskiftesliberen: 1 sporskifte/timen
- Højhastighedsslibning: 80 km/timen


Typisk skal samme punkt passeres 3 gange, inden det kan færdigmeldes.

For yderligere informationer, kontakt:

Gert Juhl
gej@bane.dk 
telefon:82 34 97 34


Pressehenvendelser skal ske via Banedanmarks pressevagt 
på telefon 8234 1313