Netredegørelse 2021

Netredegørelsen kan betragtes som Banedanmarks produktkatalog og præsenterer betingelserne for adgangen til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Netredegørelsen indeholder blandt andet

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.

 

Bilag til netredegørelse 2021

Filnavn Download
2.3A Standardadgangskontrakt for Banedanmarks infrastruktur K21
2.3B Standardadgangskontrakt for Øresundsbro Konsortiets infrastruktur
2_3C Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet
2.5 Gældende læsseprofiler i Danmark
3.1A Jernbaner i Danmark
3.1B Åbne strækninger for passagertrafik
3.1C Åbne strækninger inkl. faciliteter for godstrafik
3.2A Åbne, hvilende og lukkede eller nedlagte spor
3.2B Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma- stam og havnespor
3.2D Midtjyske
3.2E Lokaltog Nordsjælland
3.2F Nordjyske
3.2G Lokaltog Sjælland
3.2H Vestbanen
3.2I DSB spor hvor BDK er infrastrukturforvalter
3.3A Antal spor pr. strækning på Banedanmarks jernbanenet
3.3B TIB strækninger
3.3C Referencelinjer på rullende materiel
3.3D Vejledende oversigt over akseltryk på Banedanmarks jernbanenet
3.3E Vejledende oversigt over metervægt på Banedanmarks jernbanenet
3.3F Vejledende oversigt over hastighed på Banedanmarks jernbanenet
3.3G Elektrificering af Banedanmarks jernbanenet
3.3H Fjernstyringscentraler og dækningsområder på Banedanmarks jernbanenet
3.3I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet
3.5A Kapacitetsrestriktioner K21
3.5B Kapacitetsrestriktioner K22
3.5C Kapacitetsrestriktioner K21 minor
3.6A Perronlængder og højder
3.6B Perronlængder og højder ECTS
3.7 DSBs forsyningsanlæg
3.8 Banedanmarks sidespor
3.8A Stationer med elektrificerede sidespor
3.9 Udrulningskort SP
4.3 Terminsplan K21
4.4 Kapacitetsudnyttelse K20
6.6 Strækningslængder