Nye signaler til fjernbanen og S-banen

Nye signaler giver fordele 

Både på fjernbanen og på S-banen arbejder Banedanmark lige nu med at skifte de gamle signaler ud med nye signaler. Med nye signalsystemer får Danmark en bedre jernbane med flere tog til tiden, et ensartet, højt sikkerhedsniveau og færre forsinkelser, som skyldes signalfejl.

Læs mere om fordelene ved det nye signalsystem. 

 

Fjernbanen og S-banen 

På fjernbanen er der ved at blive etableret signalsystemet ERTMS (European Railway Traffic Management System). ERTMS er et moderne it-baseret system til fjernbanen, hvor al datakommunikation mellem sikkerhedssystemer og tog foregår via radio. ERTMS er et fælleseuropæisk system, der vil gøre det mulig for tog at krydse grænserne.

Læs mere og signalsystemet på fjernbanen

S-banen forsynes med CBTC-teknologi (Communication Based Train Control). Systemet er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner. Der er allerede tilsvarende systemer i drift flere steder i verden herunder New York, Paris, London og Madrid. Så systemet er en kendt og afprøvet teknologi, men det skal tilpasses danske forhold.

Læs mere om signalerne på S-banen

 

Arbejdet er i fuld gang

De nye signalsystemer på jernbanen bliver rullet ud løbende. Via linket herunder kan du se de kommende strækninger i udrulningen.

Se hvor vi arbejder og seneste nyt om arbejdet

En ny plan for sammenhængende og fremtidssikret togtransport i Danmark

Banedanmark præsenterede den 15. november 2017 transportforligskredsen for en ny udrulningsplan for Signalsystemet, som forligskredsen bakker op om. Planen er udviklet under maksimal hensyntagen til togdriften og passagererne og skal sikre størst mulig stabilitet i togdriften samt sørge for, at udrulning af signalsystemet ikke forsinker elektrificeringen og introduktionen af fremtidens elektriske tog i Danmark.

Nyhed: Banedanmark præsenterer plan for sammenhængende og fremtidssikret togtransport

seneste nyt

Medfinansieret af EU