Vi arbejder intensivt mellem Ringsted og Næstved

Banedanmarks arbejder med at gøre banen mellem Ringsted og Rødby klar til den kommende Femern-forbindelse og tager i år endnu et kæmpe skridt mellem Ringsted og Næstved.

Banedanmarks arbejde med at gøre banen mellem Ringsted og Rødby klar til den kommende Femern-forbindelse tager i år et kæmpe skridt mellem Ringsted og Næstved. For at få mulighed for at arbejde i sporet eller tæt ved kører der derfor ingen tog mellem Ringsted og Næstved fra den 28. marts til den 29. november.

Hvad betyder det for dig
Som nabo til banen kan du ikke undgå at blive påvirket af vores arbejde. Vi har været i gang med de forberedende arbejder i et stykke tid, og fremadrettet vil der være forøget tung trafik til og fra vores depotpladser. Der kan være både støj og vibrationer fra selve arbejdet, og i tørt vejr kan der være støvgener, som vi forsøger at undgå ved at vande materialerne.

Hvis du bor i nærheden af én af de broer, vi skal arbejde på, kan der også være omkørsler, men det hører du i givet fald mere om.
Vi lægger det mest støjende arbejde i dagtimerne, men det vil i perioder blive nødvendigt også at arbejde om natten og i weekenderne.

Gevinster ved den nye jernbane
Allerede om få år vil passagererne kunne opleve markante forbedringer af banen. To spor på hele strækningen og tre nye overhalingsspor giver højere punktlighed. Flere steder retter vi banen ud, så togene kan sætte hastigheden op, og rejsetiden derved bliver væsentligt sat ned. Det bliver altså nemmere at være bosat langt fra arbejdspladsen, og desuden får miljøet et kæmpe løft, når der begynder at køre elektriske – og mindre støjende - tog.

Hvad skal vi lave under spærringen

  • Lægge nyt spor mellem Ringsted og Næstved
  • Forbedre afvandingsgrøfter og -ledninger
  • Udrette jernbanekurver syd for Glumsø og ved Herlufmagle
  • Tilslutte kurveudretning nord for Glumsø
  • Gøre klar til elektrificering mellem Ringsted og Næstved
  • Anbringe støjskærm nord for Næstved
  • Ombygge Glumsø Station med ny forplads, perroner, gangbro og støjskærme
  • Renovere seks broer og en faunapassage
  • Bygge to nye broer i Glumsø og en ny faunapassage

Samtidig fortsætter vi de arbejder, der allerede er i gang på resten af strækningen frem til Nykøbing F, fx med at elektrificere og lægge et ekstra spor på Falster.

På rejseplanen.dk finder du information om trafikken, og på bl.a. facebook kan du følge fremdriften i det omfattende anlægsarbejde.