Start på arbejde på Masnedø

I den kommende tid anbringer vi betonpæle på Masnedø.

Gennem det seneste stykke tid har Banedanmarks entreprenør Per Aarsleff arbejdet med at etablere en ny dobbeltsporet jernbanestrækning mellem Orevej I Vordingborg og Masnedsund. Den nye dobbeltsporede jernbane bliver bygget øst for det nuværende jernbanespor. I den kommende tid starter et tilsvarende arbejde op på Masnedø.

På det stykke af den nye jernbane, som ligger tættest på Masnedsund, er der bløde aflejringer under muldjorden. Derfor er det nødvendigt at anbringe en del betonpæle i jorden, så den nye jernbane bliver sikker og stabil.

I alt skal vi bygge godt 450 m dobbeltsporet jernbane på Masnedø, fra Masnedsund og mod syd. Den nordligste del bliver etableret øst for den nuværende jernbane, mens de sydligste godt 100 m bliver bygget vest for den nuværende jernbane. Dermed er jernbanen parat til den kommende nye Storstrømsbro, som Vejdirektoratet bygger.

Gener
Arbejdet på Masnedø er så småt startet op nu, og vi forventer, at de første betonpæle bliver slået i jorden snarligt. Arbejdet kan ikke undgå at give noget støj, men vi planlægger så vidt muligt at udføre arbejdet på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 18.

Jernbanen skal op i niveau med den eksisterende, og det vil give noget lastbiltrafik, når vi skal køre jord, sand og grus.

Vi beklager de gener, arbejdet medfører for naboer og trafikanter I området. Fra den 21. december og frem til den 2. januar holder entreprenøren dog julefri, og det støjende arbejde vil være indstillet.