Omkørsel ved broen på Lov Landevej

Vi lukker for trafikken over den eksisterende bro og tilslutter den nye bro

I februar skrev vi til jer om opførelsen af den nye bro over jernbanen. Arbejdet er nu så fremskredet at anlægget skal tilsluttes det eksisterende vejanlæg. Derfor er det er nødvendigt at lukke for trafikken over den gamle bro, som skal rives ned. 

Broen lukkes fra den 11. september og personbiler henvises til omkørsel via Myrupvej. Tung trafik henvises til omkørsel via Næstved og Lundby. For bløde trafikanter vil der være adgang via Hammervej. 

Vores entreprenør opsætter gule vejskilte, som henviser til omkørselsveje lokalt. Den nye bro forventes at åbne for trafik til januar 2018. 

Vi beklager for eventuelle gener i forbindelse med vores arbejde. Men som borger kan du se frem til en opgraderet jernbanen med kortere rejsetider i fremtiden.

Yderligere kontakt og information
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på: 
- femern@bane.dk 
- Telefon 9139 9866