Omkørsel for trafikken på Gåbense Strandvej

Omkørsel for trafikken på Gåbense Strandvej

Banedanmark skal gøre den eksisterende jernbanebro over Gåbense Strandvej bredere, så den kan bære tre spor mod de to, der er i dag.

Mens vi arbejder, er det nødvendigt at omlægge trafikken, og vi lukker derfor for gennemgående trafik på Gåbense Strandvej efter den 3. december. Trafikken bliver i stedet ledt ad den midlertidige grusvej/redningsvej bagom Orehoved Station til Gåbensevej.

Vi beklager generne, mens vi arbejder, og åbner igen for almindelig passage senest den 1. februar 2019.

Yderligere information og kontakt
Hvis I har spørgsmål til arbejdet, er I velkomne til at kontakte os på:
- mail: femern@bane.dk
- vagttelefon: 9139 9866.