Elektrificeringen fortsætter

Resten af året er Banedanmark I gang med at gøre klar til elektrificering af banen mellem Næstved og Vordingborg. Vi begynder nu at lave prøvegravninger langs sporet for at lokalisere og flytte de kabler, som ligger, hvor kørestrømsmasterne skal stå. Bagefter fortsætter vi med at anbringe fundamenter til køreledningsmasterne.

I forlængelse af arbejdet udskifter og omlægger vi desuden fiberkablerne langs strækningen. Ved at flytte kablerne væk fra sporet reducerer vi risikoen for at grave dem over, når vi udfører sporarbejder i fremtiden, og samtidig får vi nemmere adgang til at vedligeholde kablerne, uden at vi generer togtrafikken.

Før kabelarbejderne går i gang, beskærer vi beplantning langs banen, som er i vejen for de nye fiberkabler. Når der er fri adgang, graver vi en rende, lægger de nye fiberkabler deri og lægger jord på igen. 

Perioder med gener for naboer
Vi arbejder fra kl. 20 aften til kl. 05 morgen med at anbringe fundamenterne, som bliver slået ned i jorden, mens arbejdet med de nye fiberkabler primært foregår i dagtimerne. Der vil være nogen støj fra arbejdet og fra de arbejdsmaskiner, vi benytter, men generne
vil være forbigående, da arbejdet hele tiden flytter sig langs sporet.