Broen på Englebjergvej lukkes

Den eksisterende bro på Englebjergvej uden for Næstved rives ned.
Banedanmark er i fuld gang med udbygningen af Ringsted-Femern Banen, som fremover bliver en dobbeltsporet og elektrificeret jernbane ned til Rødby.

Vejlukning og nedrivning
For at gøre plads til det nye kørestrømsanlæg i forbindelse med elektrificeringen af banen, skal den eksisterende bro på Englebjergvej rives ned. Vores entreprenør arbejder allerede ved broen med forberedende arbejder, og fra den 1. oktober lukkes vejen/stien for passage. Der er opsat gule vejskilte, som henviser til alternative omkørselsveje via Ring Syd.

Indtil den nye gangbro står klar til sommer, kan gående og cyklister benytte Præstøvej og stien gennem skoven.

Nedrivningen af broen sker i perioden 5.-8. oktober, hvor der ikke kører tog på jernbanen. For at udnytte sporspærringen bedst muligt arbejder vores entreprenør i døgndrift hen over weekenden. Herefter fortsætter arbejdet med opbygningen af en ny gangbro frem til sommeren 2019.

Støj i perioder
Arbejdet kan være forbundet med en del støj i perioder og øget tung trafik i området – det beklager vi og prøver at tage de bedst mulige hensyn.

Togtrafikken
I weekenden 5.-8. oktober erstattes tog med togbusser under selve nedrivningen. På rejseplanen.dk kan du finde information om tog- og bustider.