Arbejde ved Nr. Alslev

Stort skærvelager ved Nr. Alslev

I forbindelse med arbejdet med at opgradere jernbanen hen over Falster har Banedanmark i øjeblikket anbragt en stor mængde skærver på pladsen langs banen lidt syd for Nr. Alslev Station.

I perioden fra midt i maj til begyndelse af juni bliver skærverne læsset på jernbanevogne og kørt til Eskilstrup, hvor de skal benyttes ved opbygningen af et nyt spor.

Da skærverne er meget støvede, er det nødvendigt først at rense dem. Det sker ved en proces, som kaldes soldning, hvor skærverne rystes fri for støv. Soldningen foregår i ugen fra den 7. til den 11. maj og vil tage ca. tre dage.

Både soldningen og den efterfølgende læsning vil medføre en del støj. Soldningen foregår i dagtimerne mellem kl. 7 og 16, mens størstedelen af læsningen foregår i døgndrift, for at vi kan være sikre på at kunne afslutte arbejdet, før banen igen åbner for trafik den 5. juni.