Besigtigelsesforretninger og ekspropriationer

Hvad er en besigtigelsesforretning?

Det er Kommissarius ved Statens Ekspropriationer der afholder besigtigelsesforretninger for alle berørte grundejere. Banedanmark præsenterer projektet og hvad der i hovedtræk ønskes eksproprieret. Det kan for eksempel være træer på naboejendomme, der ønskes fældet, tinglysning af servitutter eller midlertidig erhvervelse af areal til adgangsveje eller byggepladser. De berørte grundejere kan stille spørgsmål og komme med bemærkninger til Kommissarius eller Banedanmark. Det er Kommissarius der inviterer de berørte naboer til besigtigelsesforretning.

Herunder kan du se præsentationer fra besigtigelsesforretningerne i forbindelse med projektet. 

Ekspropriationsforretning

Efter projektet er godkendt ved besigtigelsesforretningen afholder Kommissarius ved Statens Ekspropriationer såkaldt ekspropriationsforretning.

Tidsplan for besigtigelsesforretninger og ekspropriation

  • Oktober 2019 - besigtigelsesforretninger for Hedensted-Horsens 
  • 2. halvår 2019 - besigtigelsesforretninger Skanderborg og Aarhus Kommuner
  • 2020 - besigtigelsesforretninger for resten af Vejle Kommune
  • 2020-2022 - ekspropriationsforretninger

Indvarsling til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger vil blive fremsendt til de berørte lodsejere og fremgår af kommissarius Hjemmeside

Fredericia/Vejle

2021
Vejle - Besigtigelsesforretning for Toftumvej den 29. juni 2021 kl. 8.30
Vejle – Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning for Østerbrogade den 29. juni 2021 kl. 10.00

2020
Supplerende besigtigelsesmateriale for Vejle kommune den 28. oktober 2020 for strækningerne fra Skyttehusvej 20G – til Bredballe og fra Bredballe til kommunegrænsen mod Hedensted.

Supplerende besigtigelsesmateriale for Vejle kommune den 28. oktober 2020

Vejle Nord 28.10.2020

Fredericia - Besigtigelsesforretning - 18. februar 2020 kl. 13.30

2019
Vejle - besigtigelsesforretning 29. maj 2019 kl. 9.30

Vejle - besigtigelsesforretning 28. maj 2019 kl. 14

Vejle - besigtigelsesforretning 28. maj 2019 kl. 10

Hedensted/Horsens

2020
Supplerende besigtigelsesmappe_uden_lodsejerliste_Horsens Kommune

2019
Horsens - besigtigelsesforretning 9. oktober kl. 9.00

Horsens - besigtigelsesforretning 8. oktober kl. 13.30

Horsens - besigtigelsesforretning 8. oktober kl. 9.30

Hedensted - besigtigelsesforretning 1. oktober 2019 kl. 9.30

Hedensted - besigtigelsesforretning 1. oktober 2019 kl. 13.30

Skanderborg/Aarhus

2020
Supplerende besigtigelse i Skanderborg Kommune - Båstrupvej - den 17. november 2020

2019
Skanderborg Nord- fra Dronning Sophies Allé til kommunegrænsen mod Aarhus - besigtigelsesforretning 10. december kl. 9.30

Skanderborg Syd -  fra kommunegrænsen mod Horsens Kommune til Dronning Sophies Allé - besigtigelsesforretning 10. december kl. 12.30

Kirkevej-Marselis Boulevard - besigtigelsesforretning 26. november kl. 9.30

Ringvej Syd-Kirkevej - besigtigelsesforretning 26. november kl. 12.30

Aarhus ved Kommunegrænsen til Ringvej Syd - besigtigelsesforretning 27. november kl. 8.30