Hvad er Banedanmarks ansvar?

Når et tog skal fra A til B til tiden, spiller mange faktorer ind.
 
Når trafikken afvikles, har Banedanmark ansvaret for at:
  • styre og overvåge trafikken på både fjernbanen og S-banen
  • udarbejde køreplaner 
  • tilpasse og justere togtrafikken, når der sker noget uforudset - og når der er planlagte sporarbejder
  • sikre at jernbanenettets kapacitet bliver udnyttet bedst muligt.

Rejsen begynder i trafiktårnene og - få år endnu - i fjernstyringscentralerne

Banedanmark er i fuld gang med at udrulle et nyt digitalt signalsystem på fjernbanen, og på den københavnske S-bane er det allerede i brug. Med udrulningen af de nye systemer bliver både tog og skinner udrustet med nyt, digitalt udstyr. Det betyder færre komponenter langs sporet, som kan gå i stykker, og det mindsker risikoen for forstyrrelser i togdriften. Efterhånden som det nye signalsystem bliver udrullet, lukker langt de fleste kommandoposter og fjernstyringscentraler, og togene vil blive styret og overvåget fra de to trafiktårne i henholdsvis København og Fredericia.
 
Med det nye signalsystem får togene og sporet nyt, teknisk udstyr, som kommunikerer i ét samlet system. På den måde ved den centrale trafikstyring helt nøjagtigt, hvor toget befinder sig. Det giver mulighed for at optimere planlægning af togtrafikken, så der blandt andet kan køre flere tog. De nye systemer gør det nemmere at udnytte hele jernbanens kapacitet.
 
Nogle gange sker der uforudsete ting på banen. Det kan være alt fra voldsomt vejr til kørestrømsnedrivninger, skinnebrud eller tog, der går i stå. I disse tilfælde har Banedanmark udarbejdet disponeringsplaner, som sikrer, at så få tog som muligt bliver forsinket.
 
""

Vores organisation

Få et bedre indblik i vores organisation

Lær mere om os
""

Banedanmarks strategi

På vej mod fremtidens attraktive grønne jernbane.

Se strategien
Grøn bane

Mål- og resultatplan

Banedanmark indgår hvert år en mål- og resultatplan

Se planen