Travl sommer på jernbanen

Over sommeren gennemførte Banedanmark en stribe vigtige sporarbejder, der er afgørende for udviklingen af jernbanen.
Banedanmark har over sommeren gennemført en lang række sporarbejder i hele landet. Spor er blevet renoveret og opgraderet til højere hastigheder i fremtiden, og andre steder er banen blevet forberedt til elektrificeringen og de kommende el-tog. Og så er der blevet arbejdet ekstra intensivt på en ny station ved Esbjerg og en ny jernbane til Aalborg Lufthavn.  


Der er et historisk højt aktivitetsniveau på jernbanen i hele Danmark. Udbygningen og moderniseringen tager mange år endnu, men især 2020 er et år, hvor alle landsdele vil være præget af sporarbejder.  


Sommerferien er højsæson for sporarbejder. Det skyldes, at sommerperioden normalt er den tid på året, hvor der er færrest passagerer i togene, og sporarbejderne generer dermed færrest muligt på denne tid af året.  


Denne sommer var dog langt fra normal. Corona-krisen fik langt flere til at holde ferie herhjemme, hvilket også betød flere rejsende på skinnerne og dermed også, at flere rejsende blev påvirkede af sporarbejdet.  


Denne sommers sporarbejder var dog planlagt længe inden coronaen ramte, og er en nødvendig del af Banedanmarks arbejde med at fremtidssikre og udvikle jernbanen. Det gælder fx elektrificeringen af jernbanen mellem Vejle og Aalborg, der indebærer, at over 80 broer i løbet af de kommende år skal renoveres, så der bliver plads til master og køreledninger under dem. Det kræver, at Banedanmark indimellem bliver nødt til at spærre for togtrafikken for at kunne udføre det nødvendige arbejde.  


Når det er nødvendigt at spærre sporet, sørger Banedanmark altid for at udnytte tiden optimalt. Områdechef, Lars Blædel Riemann siger:  


”Under denne sommers spærringer har vi kunnet arbejde på flere forskellige projekter på samme tid og dermed få gennemført en stor portion opgaver til gavn for passagerne. Samtidig har det givet os en god fremdrift i projekterne.” 

Vigtige jyske togstrækninger får et stort løft 

Vest for Storebælt har der været ekstra tryk på denne sommer. Lars Blædel Riemann siger:  


”Vi har gennemført vigtige forberedelsesarbejder til elektrificeringen, og dermed taget et stort skridt på vejen mod fremtidens grønne jernbane. Samtidig har vi udført nødvendige vedligeholdelsesarbejder og renoveret og hastighedsopgraderet spor flere steder.”  


Mellem Vejle og Aarhus var sporet spærret i 10 dage fra 17. – 27. juli, mens der blev gennemført en række forberedende arbejder til den kommende elektrificering. Hér blev sporet blandt andet sænket under tre broer, så der nu er gjort plads til master og ledninger til togenes kørestrøm. Sideløbende blev der arbejdet på flere broer, hvor der også skal gøres plads til kørestrømsanlæggene.   
  
Mellem Hobro og Aalborg var der også ekstra tryk på i sommerferien. Her var sporet helt spærret i tre uger, mens Banedanmark renoverede og hastighedsopgraderede sporene flere steder. De nyrenoverede spor nedsætter risikoen for skinnebrud, og på længere sigt betyder hastighedsopgraderingen desuden, at fremtidens tog vil kunne køre med højere hastigheder, hvilket vil komme passagererne til gavn i form af kortere rejsetider.  

Arbejdet fortsætter i efteråret 

Sommerens sporarbejder er dog ikke helt overstået. I weekenden d. 28.–30. august bliver sporet spærret mellem Vejle og Horsens – det skyldes, at der skal foretages nogle afsluttende arbejder i forbindelse med sporsænkningerne ved Hedensted og Skanderborg. Derudover skal broen ved Hattingvej, vest for Horsens rives ned, så der kan bygges en ny bro samme sted.  


Længere nordpå vil sporet mellem Aalborg og Brønderslev være spærret frem til d. 21. september. Hér fortsætter arbejdet med den nye jernbane til Aalborg Lufthavn, og etableringen af et dobbeltspor ved Lindholm, der vil give større kapacitet på strækningen. Derudover fortsætter arbejderne også flere andre steder i Jylland, blandt andet på den kommende Jerne Station, lige øst for Esbjerg.  


Banedanmark forventer dog at kunne afslutte flere af projekterne i nær fremtid. Lars Blædel Riemann siger:  
 
”Arbejderne på Jerne Station, Vejle Station, Hobro-Aalborg, Lindholm Station og Aalborg Lufthavnsbane fortsætter ind i efteråret og skal være færdige i år.”   
 

Sjællandske sporarbejder er fortsat i fuld gang 

På de sjællandske skinner har der også været masser af aktivitet i sommerferien. Det gælder blandt andet på Slagelse Station, hvor Banedanmark har udskiftet sveller, materieldele og en sporkasse. Og på Ringsted Station har man arbejdet i døgndrift med at fjerne gamle spor, lægge 800 meter nyt spor og etablere et nyt sporskifte. Projektdirektør Klaus S. Jørgensen siger:  


”Sommerens arbejder øger kapaciteten på Ringsted station og vil give en mere fleksibel afvikling af togtrafikken, og kommer derfor passagererne til gavn, når strækningen mellem Ringsted og Næstved åbner igen til november”.  


Der er fortsat fuldt tryk på arbejdet mellem Ringsted og Næstved, og derudover har Banedanmark gennemført spor- og broarbejder mellem Nykøbing F og Rødby Færgehavn, hvor sporet var spærret i de sidste to uger af juli. 


Banedanmark opgraderer jernbanen mellem Ringsted og Rødby for at forberede den til trafikken til og fra den kommende tunnel under Femern-bælt. Opgraderingen vil også komme rejsende til og fra Sydsjælland og Lolland-Falster til gode i form af moderne og effektive togforbindelser og kortere rejsetider.   


Læs mere om Banedanmarks arbejde med at gøre jernbanen klar til fremtiden

 

Billedgalleri: Sommerens sporarbejder i 2020