Banedanmark præsenterer plan for sammenhængende og fremtidssikret togtransport

Banedanmark har i dag, på baggrund af Deloittes eksterne review af Signalprogrammet, præsenteret en ny plan, som forligskredsen bakker op om. Planen er udviklet under maksimal hensyntagen til togdriften og passagererne og skal sikre størst mulig stabilitet i togdriften samt sørge for, at Signalprogrammet ikke forsinker elektrificeringen og introduktionen af fremtidens elektriske tog i Danmark.

”Den plan, vi har præsenteret i dag erstatter den gamle plan, der har vist sig at være for ambitiøs og forbundet med for mange risici. Udrulningen af signalsystemet i en jernbane i drift er kompleks. Hvis vi skal gennemføre Signalprogrammet samtidig med, at vi fornyer og vedligeholder jernbanen, mens der samtidig fragtes passagerer, er det nødvendigt med en plan med mere luft og mere stabilitet,” siger direktør for Signalprogrammet, Jan Schneider-Tilli.

Stabiliteten i den nye plan opnås ved først at udruste nye strækninger med signalsystemet, når der er tog klar til at køre på dem, og derfor løber den også frem til 2030. ”Risikoen ved at fortsætte efter 2016-planen vil være, at vi ikke er klar med tilstrækkeligt mange tog, når signalerne er færdige. Den risiko tør vi ikke løbe,” forklarer Jan Schneider-Tilli. Den nye plan har mere luft, og der er plads og tid til, at Signalsystemet først udrulles, når det fungerer optimalt på prøvestrækningerne.

Næste skridt

Banedanmark udarbejder inden årets udgang et konkret beslutningsoplæg for de nødvendige tiltag i henhold til den nye plan. 

Læs Transport-, Bygnings- og Boligministeriets pressemeddelelse.