Indbygningsforskrift for kombineret dansk/svensk mobil ATC

IN656V1708  21 sider  (Marts 2014)

Denne indbygningsforskrift indeholder tekniske krav til kombineret dansk/svensk mobil ATC, radio og havarilog og udgør et supplement til banenormen: "Godkendelse af rullende materiel BN2-74-1", samt indbygningsforskrift for mobil ATC, IN656V1660
Installation af et mobilt togkontrolanlæg er en signifikant ændring af køretøjet og godkendelsesprocessen skal følge gældende regler fra Trafikstyrelsen.