Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe

ID: TM 21

TM 21 01.10.2010 sikkerhedsbærende  6 sider  (Oktober 2010)

På Årup station har vi haft en hændelse, hvor 2 sporrelæer frøs fast under vinterens hårde frostvejr, med det resultat at togene ikke blev registreret på de pågældende isolationer.
Derfor skal relæskabe med ikke overvågede sporrelæer gennemgås og ombygges inden næste vinter, hvilket vil sige senest 1. november 2010.

Ikke overvågede sporrelæer findes på stationer med 1953/54 anlæg. De fleste isolationsskabe er opsat i forbindelse med el-immuniseringen.