Retningslinjer for håndtering af Signal Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger - Fjernbane Øst

ID: TM 80

TM 80 12.09.2017  7 sider  (September 2017)

Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for, hvorledes man skal forholde sig til ikke ibrugtaget udstyr, der er udlagt i sporet af Signal Programmet, fortrinsvis baliser og akseltællere på fjernbanen Øst.