DCTC-S

ID: TM 47

TM 47 14.05.2012 Sikkerhedsbærende  2 sider  (Maj 2012)

I konsekvens af at DCTC-S fjernstyringsanlæggene skal være i drift med 30 understationer styret fra 5 DCTC-S centraler frem til Signalprogrammets ibrugtagninger i 2020 frem for det planlagte 1 stk. DCTC-S central, skal der fokuseres på at der ikke foretages ændringer i disse DCTC-S centraler.