Skinner, eftersyn og tilstand

ID: BN1-107-3

BN1-107-3 (Januar 2019) 35 sider

 

Denne banenorm omfatter:

  • forholdsregler ved skinnebrud

  • regler for midlertidig og endelig afhjælpning efter skinnebrud

  • regler for hastighedsbegrænsninger ved konstatering af skinnebrud

  • regler for fejlstørrelser for de forskellige typer af skinnefejl og fejlenes indplacering i fejlgrupper

  • regler for tiltag ved fejl afhængig af hvilken fejlgruppe fejlen ligger i

  • regler for eftersyn og hyppighed heraf