Rifler og bølger samt skinneslibning

ID: BN2-47-1

BN2-47-1  24 sider  (September 2007)

Denne Banenorm indeholder krav til kontrol af tilstanden vedrørende rifler og bølger samt krav til skinnernes overordnede kvalitet. Banenormen indeholder desuden krav til iværksættelse af skinneslibning samt kvalitetskrav i forbindelse med udførelse af skinneslibning.

Banenormen er primært udarbejdet for at ajourføre eksisterende krav for rifler og bølger i forhold til internationale normer og anbefalingerne i afsnit 5.8.1 "Maximum corrugation before grinding" fra "Analyse af Banestyrelsens sporanlæg", "Engineering Model", Final report version 2, 26.03.2003 (konsortium bestående af Atkins, BSL og IBM) samt for at forbedre eksisterende regler for iværksættelse af skinneslibning.