Landmåling på banen

ID: BN2-94-2

BN2-94-2  96 sider  (September 2011)

Formålet med nærværende Banenorm er at sikre, at det opmålingsmateriale, som modtages af Banedanmark, har den ønskede kvalitet og ensartehed.

Banenormen beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved opmåling på og omkring banen samt nøjagtighederne af de pågældende målinger.

Endvidere angives krav til hvordan data skal afleveres.

Normen beskriver ikke de sikkerhedsprocedurer og -normer samt krav til uddannelse m.m., som skal overholdes, når der arbejdes på et jernbaneareal.