Krav om dokumentation

ID: BN-00-00-04-02-00

BN-00-00-04-02-00  15 sider  (Januar 2000)

Denne Banenorm definerer og kategoriserer Banedanmarks dokumentation af tekniske anlæg, typer, systemer og komponenter samt dokumentation af betydning for afvikling af togtrafikken, hvor ansvaret påhviler Banedanmark. Banenormen beskriver også overordnede krav og regler til denne dokumentation.

Banenormen beskriver ikke den proces hvorunder det tekniske anlæg, type, system eller komponent produceres. Normen omhandler resultatet - den dokumentation der er resultatet af processen.

Der beskrives en opdeling mellem den dokumentation, der er nødvendig at have i Banedanmark som infrastrukturforvalter - og alle andre former for dokumentation.

Banenormen beskriver den ønskede dokumentationsstruktur.

Denne Banenormen opstiller ikke krav til indholdet og designet af dokumentationen.

Læs om de aktuelle krav som Banedanmark stiller til udformning, godkendelse og aflevering af teknisk dokumentation til Banedanmark, her: "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark".