Betjening af trafikstyringssystemer

ID: BN2-78-1

BN2-78-1  90 sider  (Februar 2007)

Denne norm beskriver Banedanmarks funktionskrav for betjening af trafikstyringssystemer ved fjern- og lokalbetjening af et sikringsanlæg og til en integreret betjeningsflade for trafikstyringssystemer. Undtaget herfor er betjening af sportavler.

Normen omhandler funktioner og præsentationer set fra betjeningspladsen ved betjening af trafikstyringssystemer, hvad enten det er ved lokal- eller fjernbetjening af sikringsanlæg.

Det er angivet, om det forventes, at hhv. trafikstyringssystem eller sikringsanlæg håndterer funktioner eller præsentationer, men der er udover grænsefladen ikke krav til Sikringsan-lægget eller andre tekniske anlæg. Det er dog en forudsætning, at det underliggende sik-ringsanlægs funktionalitet er kendt ved udarbejdelse af anlægsspecifik kravspecifikation.

Denne norm indeholder ikke krav til hardware eller anden form for fysisk udformning af trafikstyringssystemerne. Vedr. dette henvises til BN2-75.

Kravene er projektuafhængige og skal anvendes i forbindelse med udbud. De anlægs- og projektspecifikke krav, der ikke er beskrevet i denne norm, skal beskrives i det pågældende projekts kravspecifikation. Det vil være anlægsspecifikt for den enkelte type sikringsanlæg, om funktionen findes.