Arbejde i sikringsanlæg

ID: BN1-183-2

Banenormen skal sikre, at der ikke opstår farlige situationer ved arbejde i sikringsanlæg (stationssikringsanlæg, overkørselsanlæg, linjeblokanlæg, togkontrolanlæg, fjernstyringsanlæg og sporskifteomstillingsanlæg).

Banenormen omfatter tekniske krav til arbejdets udførelse ved vedligeholdelse, fejlretning og ibrugtagning. Banenormen gælder også på "privatbaneoverkørsler".

Udgave/version BN1-183-2 udgør en faktuel rettelse som følge af udgivelsen af, BN1-172-1 Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969:

I BN1-183 afsnit 14.2.2 (om håndtering af HKT ved hastighedsnedsættelse under infrastrukturarbejder) indsættes henvisning til BN1-172, som er godkendt af Trafikstyrelsen.  BN1-172-1 inkluderer kravene i BN1-183-1, men er langt mere detaljeret omkring, hvordan HKT skal håndteres ved en hastighedsnedsættelse (La).