Anlægsmanual for standardstøjskærme

Banedanmark har udarbejdet en anlægsmanual for Banedanmarks standardstøjskærme, som skal anvendes ved opførelse af standardstøjskærm på Banedanmarks arealer på samtlige strækninger i Danmark.

Internt skal anlægsmanualen anvendes af projekt- og projekteringsledere samt arealgeografiske sagsbehandlere. Anlægsmanualen skal ligeledes anvendes af eksterne herunder entreprenører, kommuner, privatpersoner mv. som ønsker at opføre Banedanmarks standardstøjskærm på banens areal efter "gæsteprincippet".

Anlægsmanualen fastlægger de generelle akustiske, æstetiske, jernbanetekniske og konstruktive krav til støjskærme som grundlag for projektering, udførelse samt drift og vedligehold af standardstøjskærme. Du kan samtidig finde retningslinjer for intern og ekstern information om opstilling af støjskærme.

Bilag

Filnavn Download
Bilag_A
Bilag_B
Bilag_C
Bilag_D
Bilag_E
Bilag_F
Bilag_G
Bilag_H
Bilag_I
Bilag_J