Sporfornyelse Ringsted-Slagelse

I disse år fornyes sporene flere forskellige steder på den travle jernbanestrækning på tværs af landsdelene. Det gælder bl.a. strækningen mellem Ringsted og Slagelse, som i årene 2024-2026 vil blive fornyet og hastighedsopgraderet, så passagererne i fremtiden kan se frem til en hurtigere, mere stabil og behagelig togrejse.

Hvad skal der laves?

Banedanmark fornyer sporerne på strækningen. Arbejdet indebærer bl.a. udskiftning af skinner, sveller og sporskifter på strækningen, rensning eller udskiftning af skærver, samt fornyelse af sporkassen, som er fundamentet under sporene. Derudover skal sporet hastighedsopgraderes, så togene kan køre hurtigere i fremtiden.

Hvorfor er arbejdet nødvendigt?

Fornyelsen af sporet mellem Ringsted og Slagelse er en nødvendig del af den løbende vedligeholdelse af den travle jernbanestrækning og betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Samtidig forberedes sporet til højere hastigheder op til 200 km/t, så det i fremtiden vil være muligt for togene at køre hurtigere.

En sporfornyet bane giver desuden øget komfort og større driftssikkerhed og er samtidig en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.

Hvornår?

Sporfornyelsen af strækningen mellem Ringsted og Slagelse begynder i 2024, og vil fortsætte i 2025 og 2026.

Arbejdet indledes i foråret 2024, hvor Banedanmark etablerer byggepladser og adgangsveje til de steder, vi skal arbejde i sporet. Arbejdet i selve sporet, der i perioder vil påvirke togtrafikken, ventes at begynde i det sene forår og fortsætte frem til slutningen af august 2024. Arbejdet fortsætter derefter i 2025 og 2026.

For dig som togpassager eller pendler

Arbejdet gennemføres i flere etaper for at genere pendlere og passagerer så lidt som muligt. I perioder arbejdes der i et spor ad gangen, så togtrafikken kan opretholdes i det andet, og mens de dele af arbejdet, der kræver at sporet totalspærres gennemføres i forårets helligdagsweekender eller i sommerferien, hvor det generer pendlere og passagerer så lidt som muligt.

Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet opleve perioder med nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen samt kortere perioder med togbusser i stedet for tog. Banedanmark opfordrer derfor til, at man planlægger rejsen på Rejseplanen.

For dig som nabo til banen

Hvis vores arbejde vil påvirke dig som grundejer, så tager Banedanmark direkte kontakt til dig med yderligere information.

Hvis du som nabo til banen bliver påvirket af vores arbejde i form af støj, støv eller andre gener, så vil vi informere dig via brev i e-boks i god tid inden arbejdet.

Vi vil endvidere informere lokalområdet, hvis vores arbejde påvirker trafikken i området i form af omkørsler, spærrede tilkørselsveje og lign.

Hvad sker der nu?

Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge projektet i detaljer. I planlægningen af arbejdet bestræber vi os på at tage størst muligt hensyn både til lokalbefolkningen og til togtrafikken.

I takt med at planlægningen skrider frem, vil vi informere om dette.


Relateret Indhold