Nedlæggelse af usikrede overkørsler

De usikrede overkørsler udgør en sikkerhedsrisiko på banen. Det er Banedanmarks mål i al væsentlighed at fjerne eller sikre samtlige usikrede overkørsler samt nedbringe antallet af overkørsler. 

Arbejdet har stået på siden 2009, og ved udgangen af 2019 vil der være 12 usikrede overkørsler tilbage. Siden 2009 har vi nedlagt eller opgraderet 388 overkørsler.

 

Her kan du læse mere om de forskellige typer overkørsler

For at øge sikkerheden på jernbanen skal vi:
- nedbringe antallet af overkørsler mest muligt 
- sikre eller nedlægge usikrede overkørsler 

Formålet er at:
- forbedre sikkerheden på banen
- forbedre lokomotivførernes arbejdsmiljø ved at reducere antallet af arbejdsulykker 

Når vi sikrer eller nedlægger en overkørsel, foregår det på én af følgende måder:
- vi lukker overkørslen og henviser til anden eksisterende færdselsvej 
- vi sikrer overkørslen til et hel- eller halvbomsanlæg 
vi lukker overkørslen og etablerer anden vejadgang - et erstatningsanlæg (typisk en erstatningsvej langs banen) 

Vi lukker ingen overkørsler, før vi har sikret at der er en adgangsvej andet sted. 

Dette arbejde er en del af vedtagelsen af "En grøn transportpolitik" fra 2009.

Læs mere om, hvad der skal til, for at vi kan lukke en overkørsel.