Om projektet

Banedanmark skal i de kommende år elektrificere den 108 kilometer lange dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Fredericia og Aarhus. Der skal opsættes godt otte meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene. 

Inden vi går i gang med selve elektrificeringen, er der en række forberedende arbejder, som skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsledningerne er det nødvendigt at have en vis frihøjde under broerne, hvilket betyder, at omkring 40 broer på strækningen skal ændres, da det er ældre broer, som ikke har den fornødne højde. Broerne skal om- eller nybygges, eller der skal gennemføres en sporsænkning. En enkelt bro planlægges nedlagt, og derudover vil der blive foretaget beskæring af bevoksning tættest på banen, samt pålagt servitut om el-drift  langs hele banen.