Overkørslens indretning

Indretning
Der findes tre typer automatiske overkørsler: 


1) Advarselssignalanlæg, som kun har blinklys og klokker.


2) Halvbomanlæg, som desuden har en bom til hver side, der spærrer højre vejbane.


3) Helbomanlæg, som på begge sider spærrer såvel højre som venstre vejbane. 


Langs vejen til begge sider er der færdselstavler mod vejtrafikken. Langs sporet til begge sider er der signaler mod tog. 
Endvidere kan der være korte bomme som spærrer fortov og cykelsti.
 
Hertil kommer de usikrede overkørsler. Det er overkørsler, der er forsynet med led, låge, drejekors eller blot krydsmærke. Her skal man som trafikant selv sikre sig, at man kan passere overkørslen. Vi er i gang med at nedlægge eller sikre de usikrede overkørsler. Det kan du læse mere om her.

Her kan du se en grafik, der viser, hvordan du som bilist, fodgænger eller cyklist skal forholde dig, når du skal krydse jernbanen i en overkørsel

grafik