SODB signaler og deres betjening, betjeningsvejledning for sikringsanlæg type BSS 2003

ID: BN1-131-1

BN1-131-1  37 sider  (Januar 2005)

Sikringsanlægget er fuldelektronisk og beregnet til enkeltsporede regional- og lokalbaner. Anlægget kan fjernstyres, enten med et eksisterende fjernstyringsanlæg eller via det tilhørende fjernstyringssystem SCTC.

Nærværende betjeningsvejledning gælder kun for lokal betjening (MU-drift). Der er udarbejdet en separat betjeningsvejledning for fjernstyring med SCTC.

Anlæggets betjeningsdel er indrettet som en geografisk sportavle med betjeningsknapper og tableauer placeret ved de signaturer, de hører til.