Opdatering: ”KRAV TIL TEKNISK DOKUMENTATION I BANEDANMARK "

Der er pr 21.06.2023 foretaget en opdatering af dokumentet ”KRAV TIL TEKNISK DOKUMENTATION I BANEDANMARK”: 

https://www.bane.dk/-/media/Bane/Leverandoer/Teknisk-dokumentation/Teknisk-dokumentation/Kravdokument/KRAV-TIL-TEKNISK-DOKUMENTATION-I-BANEDANMARK-21_06_2023.PDF


Opdateringen skyldes primært, at en række af de ISO-standarder, der henvises til i dokumentet, er opdateret til højere version. 

Ved samme lejlighed, er der foretaget enkelte, mindre opdateringer og præciseringer på andre områder.  
Alle ændringer vil fremgå af revisionshistorikken, som findes bagest i dokumentet.