UT-instruks 07.10.2019

Trafikale Regler udsender ny UT-instruks gældende fra 07.10.2019.

Se den nye UT-instruks

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk