TC 2023-13

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2023-13, gældende på strækninger under regelsættet SR, ORS og ORF, og med gyldighed fra den 01.04.2023 - 31.01.2024. 

TC 2023-13 omhandler:
Skærpet opmærksomhed ved kraftig nedbør

Se TC 2023-13

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed