TC 2023-04

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2023-04 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.01.2023 - 31.01.2024.

TC 2023-04 omhandler:
TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter.

Se TC 2023-04

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk